تی بولت (T BOLT)

پیچ های تی بولت یا پیچ های داربستی که مهمترین کاربرد آن همانطور که از نامش هم بر میاد به منظور بستن داربست مورد استفاده قرار می‌گیرد.