مهره باریک (HEX THIN NUT)

مهره باریک را می توان مهره ای کم کاربرد تر از مهره های معمولی و واشرها دانست بدلیل ارتفاع کم این مهره همیشه در پروژه های خاص مورد استفاده قرار میگیرد

دسته: