مهره جوشی (weld nut)

مهره جوشی را برای استحکام بیشتر در اتصلال قطعات بهم استفاده می کنیم ، مهره جوشی پس از بسته شدن با جوش سفت می شود و در انواع چهار گوش شش گوش در استاندارد ها و گرید های مختلف آماده عرضه در ایران بولت می باشد.