"ایران بولت شعبه دیگری ندارد" مشتریان محترم ؛ لطفا هرگونه استعلام قیمت و عملیات واریزی "صرفا" از طریق آدرس و شماره تلفن های فوق صورت پذیرد.

مهره سربسته (DOOME NUT)

مهره های سربسته را برای صنایع دوچرخه سازی و موتورسازی استفاده می کنند بدلیل بسته بودن یک سر آن محافظت و زیبایی خوبی را هنگام بسته شدن بر روی محصول بوجود می آورد.

دسته: