مهره قفلی یا کاسه نمدی (locked nut)

دلیل استفاده از مهره قفلی یا کاسه نمدی برای استحکام بیشتر و اطمینان بالاست از این رو همیشه یکی از انتخاب های صنعتگران بوده است .

دسته: