مهره چاکدار

مهره های چاکدار را در زمان استفاده ار پین های اشپیل استفاده میکنیم، مهره چاکدار بخاطر داشتن شیارهایی که در یک طرف آن وجود دارد به این نام معروف شده است.

دسته: