مهره گرد (Round nut)

مهره گرد مهره ای است که دارای دو سطح دایره ای و گرد می باشد این مهره ها را می توان در اندازه ها و گرید های مختلف از ایران بولت تهیه نمایید.

دسته: