واشر تخت ضربه گير ( Fender Washer )

واشر تخت ضربه گیر جزء پرکاربردترین واشرها محسوب می شود و نسبت به واشر تخت معمولی دارای مساحت و قطر خارجی بیشتری می باشد.

دسته: