"ایران بولت شعبه دیگری ندارد" مشتریان محترم ؛ لطفا هرگونه استعلام قیمت و عملیات واریزی "صرفا" از طریق آدرس و شماره تلفن های فوق صورت پذیرد.

واشر تخت (Flat Washer )

واشر تخت معمولا در جهت پخش کردن فشار و توزيع بارهاى كم در هنگام بستن پیچ و مهره و به عنوان يك فاصله انداز کاربرد دارد و در صنایع مختلف نظیر ساختمان سازی، پتروشیمی و ماشین سازی استفاده های فراوانی دارد.

دسته: