واشر تخت (Flat Washer )

واشر تخت معمولا در جهت پخش کردن فشار و توزيع بارهاى كم در هنگام بستن پیچ و مهره و به عنوان يك فاصله انداز کاربرد دارد و در صنایع مختلف نظیر ساختمان سازی، پتروشیمی و ماشین سازی استفاده های فراوانی دارد.

دسته: