پیچ چشمی

از پیچ های چشمی به منظور اتصال محکم و ثابت یک حلقه ی نگهدارنده به یک سازه استفاده می شود؛ در نتیجه می‌توان طناب ها یا کابل ها را به آن متصل کرد یا گِره زد.

انواع پیچ های چشمی عبارتند از بولت های گوشواره ای , پیچ چشمی همراه با محافظ کامل , پیچ حلقه ای و پیچ چشمی خودکار

دسته: